Bliv Brandparat med Brandskolen

Ilden opsluger gardinerne på patientstuen, og røgen bølger under loftet. Hvad vil du gøre, hvordan og i hvilken rækkefølge? Som ansat på et hospital, har du andre menneskers liv i dine hænder, hvis der opstår brand. Patienterne er afhængige af, at du kan handle kompetent og målrettet. Brandskolen gør dig klar til at forebygge og håndtere brand professionelt og velovervejet. Brandkurset varer 40 minutter, og undervisningen foregår på din computer. Hvert år gennemgås Brandskolen af tæt på 100.000 hospitalsansatte, og vores evalueringer viser, at 97% finder kurset brugbart og lærerigt.