Om Brandparat

Brandskolen er en interaktivt, webbaseret kursus, som lærer dig at forebygge og håndtere brand.

Kurset tager udgangspunkt i virkelighedsnære situationer og er bygget op omkring tre centrale handleområder – nemlig forebyggelse, slukning og evakuering.

Materialet er udviklet af Assima A/S i samarbejde med TrygFonden, Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber.

Brandskolen er i dag Danmark største e-læringsprojekt.